Més autosuficients, més resilients

 

 

 

 

La salut del planeta
Sortida Ecosocial

 

 

 

Economia diversificada
Sortida Ecosocial

 

 

 

Menorca sense plàstics

 

 

Inversió en economia ecosocial

 

cerca producte local i sostenible

 

energies renovables i aire net